Základní informace

TERMÍN KONÁNÍ KONFERENCE

24.-26. 5. 2024

MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE

Hotel Rusava
Rusava 334, Rusava

ODBORNÝ GARANT

MUDr. Jozef Macko, Ph.D.
Novorozenecké oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín

DŮLEŽITÁ DATA

31. 3. 2024
Uzávěrka registrace pro aktivní účast
10. 4. 2024
Oznámení autorům o přijetí přednášky
18. 4. 2024
Termín odeslání definitivní verze abstraktu
25. 4. 2024
Program
28. 4. 2024
Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku
24. - 26. 5. 2024
XXV. HANÁKOVY DNY, XXVVI. NEONATOLOGICKÉ SETKÁNÍ

AKREDITACE ČLK / CERTIFIKÁTY

LÉKAŘI – Vzdělávací akce je určena pro lékaře a bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů. Akce bude pořádána dle Vzdělávacího řádu dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Akce bude ohodnocena kredity. 

Vzdělávací portál České lékařské komory byl spuštěn v září 2020, usnadňuje lékařům proces celoživotního vzdělávání a správu dosažených kreditů. Po skončení akce ČLK požaduje nahrání prezenční listiny účastníků vzdělávací akce do portálu. Prezenční listina obsahuje pouze evidenční čísla lékařů, kteří absolvovali danou akci a počet kreditů za akci. Proto je nutné, abyste při registraci uvedli své IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO LÉKAŘE dle ČLK (ČLK ID). Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány.

Certifikáty a potvrzení o účasti se budou vydávat pouze registrovaným účastníkům po ukončení konference.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Ing. Sarka Martinikova
ARKON produkce
U Chatek 1444/1C
725 25 Ostrava 25
Czech Republic

phone: +420 774 889 264
e-mail: martinikova@arkon-produkce.cz

Živnost oprávněná k organizování konference pod IČ 69223335, plátce DPH, je zapsána v Registru živnostenského podnikání ČR.