XXV. HANÁKOVY DNY
XXXI. NEONATOLOGICKÉ SETKÁNÍ

24.-26. 5. 2024, Hotel Rusava

Novorozenecké oddělení Krajské nemocnice T. Bati, Zlín
Česká neonatologická společnosti ČLS JEP


Úvodní slovo

Milé kolegyně, kolegové, přátelé,

Když jsme zvažovali, kde uspořádat letošní XXXI. neonatologické setkání a XXV. Hanákovy dny, napadlo nás vrátit se doby, kdy tato akce vznikla. Nikoli cestovat v čase, ale připomenout si dobu a podmínky, kdy jsme se poprvé setkávali a poznávali se.

Je asi již nemnoho z nás, kteří tu dobu pamatujeme, hovoříme o počátku devadesátých let. Začínali jsme v malé vesničce u Šumperka, ve Vernířovicích. V jednoduchých chatkách, u táboráku, s opékáním špekáčků a se sudem piva. A chceme se na tři dny opět setkat v podobném duchu. Ano, jsme již jinde, ale myslíme si, že pro mnohé z vás bude krásné prostředí Hostýnských vrchů dostatečným důvodem proto, aby jste přijeli.

Zázemí nám poskytne hotel Rusava a blízké ubytovací kapacity. Okolí nabízí řadu aktivit, jen 6 km to budeme mít na Hostýn.

Odborný program nebudeme nijak svazovat konkrétními tématy, těšíme se na vás, na příjemné setkání s kamarády a přáteli.

Jozef Macko
Marcela Pumprlová